Zo stimuleer je als organisatie vitaliteit bij medewerkers.

Als werkgever heb je er alle belang bij om werknemers fit en gezond te houden. Als werknemer is het dan weer belangrijk om energiek van je vrije tijd te kunnen genieten of niet opgebrand aan je pensioen te beginnen. Maar wat houdt vitaliteit nu precies in en hoe kan je vitaliteit bij medewerkers duurzaam verankeren in je organisatie? Peter Callens, coach, trainer en bezieler van Jobmotivation en Pantelco licht toe.

Peter, wat verstaan we onder vitaliteit?

Een eensluidende definitie bestaat er niet. Vitaliteit is veeleer de combinatie van vier aspecten: de fysieke gezondheid, de mentale gezondheid, het emotionele aspect en de factor motivatie. Als die vier aspecten in balans zijn zorgt dat voor meer vitaliteit op de werkvloer.

Fysieke gezondheid is een belangrijke bouwsteen van
vitaliteit, volgens jou?

Inderdaad. Wie werk wil maken van meer vitaliteit, moet aandacht besteden aan voldoende beweging, een gevarieerd voedingspatroon en een regelmatig slaappatroon. Een goede kwalitatieve slaap is bijvoorbeeld erg belangrijk. Daarbij moeten we rekening houden met de cortisol produktie.  Die piekt tussen 6 en 8 uur ’s morgens en eindigt om 22u. Willen we ons lichaam respecteren, dan moeten we dus tijdig gaan slapen en op tijd opstaan. Als werkgever kun je mensen daar bewust van maken en bijvoorbeeld het nachtwerk tot een minimum beperken. Ook gezonde voeding is essentieel. Creëer een cultuur waarbij alcohol en kunstmatige suikers worden beperkt. Stimuleer gezonde keuzes door bijvoorbeeld fruit aan te bieden of zet het water op ooghoogte en de frisdranken onderaan in de automaat. Moedig mensen ook aan om gezond te lunchen door bijvoorbeeld soep aan te bieden.

Een tweede aspect is emotionele gezondheid. Met andere
woorden: een gezonde geest in een gezond lichaam?

Dat klopt. Gelukkig is je emotionele gezondheid of intelligentie een attitude die je kunt trainen. Zo bieden we bij Pantelco een programma van 4 halve dagen aan om die emotionele intelligentie te stimuleren. Tijdens die training gaan we dieper in op hoe mensen functioneren, waar bepaalde patronen en problemen vandaan komen en hoe het komt dat we die onderhouden. Je kunt veel kleine dingen doen op het werk om je beter in je vel te voelen. Een teamcoach kan bijvoorbeeld aan het begin van de dag vragen hoe zijn of haar medewerkers zich voelen en ze daarover laten vertellen aan de andere teamleden. Dat is alvast een goede basis om de werkdag te beginnen.

Een derde aspect van vitaliteit is mentale kracht?

Een voorbeeld van mentale kracht is: hoe kijk ik naar problemen? Zie ik die als een uitdaging of als een probleem? Je mentale kracht kan je verder ontwikkelen door bijvoorbeeld te kijken naar je overtuigingen: wat zijn die en hoe hebben die invloed op je team en op je werk?

Een laatste aspect van vitaliteit is motivatie. Kan je daar
iets meer over kwijt?

Met Jobmotivation brengen we 48 werkmotivaties in kaart waardoor je kunt zien welke motivaties aansluiten bij een bepaalde job en hoe je die kunt veranderen. De motivatiebevraging biedt veel informatie. Zo kan je bepaalde energielekken – de kloof tussen de werkmotivaties van iemand en een bepaalde job – opsporen.

Waarom is vitaliteit op de werkvloer nu zo belangrijk?

Vitale medewerkers hebben ten eerste meer energie en stralen dat ook uit naar hun omgeving. Ten tweede, zal het ziekteverzuim spectaculair dalen. Ten derde, verwachten mensen vandaag de dag ook van een bedrijf dat er bepaalde waarden worden waargemaakt. Medewerkers waarderen organisaties die inzetten op stimuleren en waarderen. Vitaliteit kan, tot slot, ook een element zijn om werknemers langer aan je organisatie te binden of om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Wat kan je als werkgever doen op lange termijn om de
vitaliteit op de werkvloer te bevorderen?

Er zijn een aantal zaken die je kunt doen. Een eerste is het creëren van een gezonde coachingcultuur. Creëer een cultuur die vertrouwen wekt. Stel een visie voorop waarbij je mensen laat groeien en openbloeien vanuit vertrouwen en oprecht luistert naar je mensen. Zodra je de betrokkenheid hebt van je medewerkers, heb je een goede basis om aan de vier aspecten van vitaliteit te werken. Vertrekken van een gezonde cultuur is dus essentieel. Er zijn ook organisaties die starten met een vitaliteitsscan die in kaart brengt hoe het zit met de vitaliteit van medewerkers. Van daaruit kun je zinvolle acties op touw zetten.

Het is ook belangrijk dat de acties die je onderneemt ingebed zijn in een gedragen visie op gezondheid. Maak je werknemers bewust van waarom je bijvoorbeeld fruit op het werk aanbiedt. Wat zeker niet helpt zijn eenmalige acties zoals bijvoorbeeld een fitnessabonnement. Sportieve collega’s vinden dat wellicht super, maar wie fysiek minder fit is, zal zich minder aangesproken voelen. Ongewild creëert dat een omgekeerd effect: de actieve werknemer wordt ondersteund; de minder actieve werknemer voelt zich niet aangesproken en haakt af.

Wil jij ook werk maken van meer vitaliteit op de werkvloer?
Contacteer ons dan op 0473/95.26.65