Weinig organisaties slagen er in om hun volledig of een groot gedeelte van hun potentieel waar te maken.

Meestal blijft dit hangen tussen 5 à 10%.

HR zal daarom in de toekomst:

1. Meer doorzicht, inzicht wilen verkrijgen in de individuele werkmotivaties (zie bv. www.jobmotivation.be ) en daadwerkelijk aan de slag gaan met individuele verschillen.  Modellen van Excellentie zullen adequaat worden gebruikt om te recruteren en coachen in functie van excellentie.

2. Met meer passie, durf en panache creatief uit de hoek komen.

3. Nieuwe kwalitatieve methodieken met succes weten te integreren (waaronder bv. kinesiologie).

4. HR zal met nieuwe visies mensen naar meer bewustzijn leiden.

5. Meer dan ooit mee vorm geven aan nieuwe strategieën van de organisatie.  De kennis en inzichten die aanwezig zijn bij HR zullen nieuwe deuren openen voor de ganse onderneming.

 

Veel succes.

Peter Callens Zaakvoerder Pantelco

www.pantelco.be

Projectsites: www.jobmotivation.be www.teleboosting.be