Als het even niet meer gaat…

Als het even niet meer gaat

Als het even niet meer gaat… Merk je het op wanneer het bij je medewerkers soms teveel wordt? Dat het niet meer gaat? Dat ze overspannen zijn? Valt het je op wanneer zij niet meer weten waar te beginnen en welke taak te prioriteren? Of weten ze hoe, maar hebben ze er gewoonweg de energie […]

Klantgerichtheid is een must

Deze blog schetst de weg die de digitale klant de afgelopen 40 jaar heeft afgelegd: van veel wantrouwen en achterdocht, naar erg hoge en vooruitstrevende verwachtingen.