“Utilisez le formulaire ci-dessous pour partager vos expériences et commentaires.”

What a wonderful training

“This Customer Service focused training was so refreshing, efficient, and fun…!!
It brought us more than our expectations and has strengthened our energy as a team.
A great moment thanks to Peter’s talent and experience.
I warmly recommend it.”

Marie-Dominique Vanderhallen
Supply Chain manager
JTI

Dank U

“Ik wil u bedanken voor de training tijdens welke heb ik een mogelijkheid gehad om mijn gedrag van andere kant te bekijken.
Tot vandaag ben ik 100% overtuigd dat het werkt.”

Nataliya Ivanenko
Treasury

Puissant et instructif

“C’était un coaching personnel très instructif, puissant et particulièrement éclairant. Peter va au fond des choses, ose bouleverser pour mieux éclairer et trouver l’équilibre entre sa personnalité profonde et son environnement.”

Mevrouw Verinia Robbijns
Account manager
Target Power Group

Krachtig en leerrijk

“Het was een zeer leerrijke persoonlijke coaching, soms confronterend, vooral verhelderend. Peter gaat tot op de bodem, en bouwt je terug op tot een sterkere persoonlijkheid, in balans met jezelf en de omgeving.
Ik voel me sterker én wil op deze weg verdergaan.”

Mevrouw Verinia Robbijns
Account manager
Target Power Group

Niveau supérieur

“Nul doute que dans un proche avenir Sodiwe revienne vers Pantelco pour bénéficier à nouveau de son expertise.”

Dhr. Rudi Kenens
Directeur Commercial
Sodiwe

Hoger niveau

“De training van onze commercieel afgevaardigden en regiomanagers was een enorm succes.  De persoonlijke aanpak, de positieve benadering en de confrontatie met de eigen persoonlijkheid/attitude hebben de deelnemers naar een hoger niveau getild.
In de nabije toekomst zal Sodiwe zeker nog beroep doen op de expertise van Pantelco.”

Dhr. Rudi Kenens
Commercieel Directeur
Sodiwe

Très satisfait

Nos gens sont très satisfaits de la formation “communication pour les opérateurs de dial-a-bus” par la forte implication individuelle.

Linda Vanné
Responsable du Personnel, Organisation & IKZ
De Lijn Limburg

Zeer tevreden

“Onze mensen zijn zeer tevreden over de opleiding “communicatie voor belbusoperatoren” door de sterke individuele betrokkenheid.”

Linda Vanné
Afdelingshoofd Personeel, Organisatie & IKZ
De Lijn Limburg

Bonne attitude

“Par la formation du personnel dans le cas de communications troublants avec les visiteurs d’adopter la bonne attitude.”

Mieke Dutré
Responsable “Het Pand”
Universiteit Gent

Extrêmement efficace

Nos employés obtenu de Pantelco un coaching personnel très efficace”

Claudine Denruyter
HR Administrator & Management Assistant
BioMèrieux Benelux

Juiste houding

“Door de training lukt het de baliemedewerkers om in geval van storende communicatie met bezoekers de juiste houding aan te nemen.”

Mieke Dutré
Verantwoordelijke Het Pand
Universiteit Gent

Uiterst efficiënt

“Onze medewerkster kreeg van Pantelco een uiterst efficiënte persoonlijke coaching!”

Claudine Denruyter
HR Administrator & Management Assistant
BioMèrieux Benelux

Approche originale

“Un original aborder notre voix un outil puissant.

Lut Verschueren
Gérante
Axon

Originele aanpak

“Een originele aanpak om van onze stem een krachtig hulpmiddel te maken.”

Lut Verschueren
Zaakvoerster
Axon

Votre évaluation

Verplichte velden

Hier kan u een titel geven aan uw waardering.
.